توحید مفضل امام صادق (ع)

مجلس اول :شگفتی های آفرینش انسان

توحید مفضل امام صادق (ع)

مجلس اول :شگفتی های آفرینش انسان

کتاب توحید مفضّل، منسوب است به یکی از شاگردان خاصّ امام صادق(ع) به نام "مفضّل بن عمر الجُعفی الکوفی" که از طریق محمد بن سنان نقل شده است. مفضّل چهار جلسه نزد حضرت صادق(ع) شتافت و سخنان او را که به وی املاء می‌فرمود، مکتوب کرد. متن حیرت‌انگیز این کتاب، مورد تأیید علما واقع شده است، از جمله: سید بن طاووس (وفات: 664 هجری) که آن را شگفت‌انگیز خوانده است و همچنین علامه محمدباقر مجلسی (وفات: 1110 هجری) که آن را برای استفاده عامه به فارسی شیوا ترجمه نموده و در برخی موارد، سخنان حضرت را شرح نیز کرده است. مفضل بن عمر از خواص شاگردان امام صادق و امام کاظم(ع) بوده است. طبق آنچه در کتاب الارشاد مفید آمده، حضرت امام رضا(ع) در ضمن حدیثی بر او رحمت فرستاده و تبعیت او از ائمه را ستوده است.

امام صادق علیه‌السلام این حدیث بلند را در چهار روز و چهار نشست، بر مفضل املا فرموده است. شاید بتوان برای هر مجلس عنوانی کلی را بر شمرد.

مجلس اول: درباره شگفتیهای آفرینش انسان

مجلس دوم: درباره شگفتیهای آفرینش حیوان

مجلس سوم: درباره شگفتیهای آفرینش طبیعت

مجلس چهارم: درباره ناملایمات و مصائب
در این تارنما ضمن ارائه فرازهایی از مجلس اول به به شرح علمی هر مبحث پرداخته می شود

  • ۰
  • ۰

 ﻋﺒﺮت ﺑﮕﯿﺮ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺷﺒﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ اﺣﺪى از ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻳﮕﺮى ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﺣﺸﯿﺎن و ﻣﺮﻏﺎن و ﻏﯿﺮ اﻳﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷﺒﯿﻪ اﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ - ﮔﻠﻪ از آھﻮ و اﺳﻔﺮ و دراﻛﻪ ھﻤﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷﺒﯿﻪ اﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮق ﻣﯿﺎن ھﺮ ﻳﻚ از اﻳﺸﺎن و دﻳﮕﺮى ﻧﻤﻰ ﺗﻮان ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻨﻰ آدم را ﻧﻤﻰ ﺑﯿﻨﻰ ﻛﻪ ﺻﻮرت ھﺎ و ﺧﻠﻘﺖ ھﺎى اﻳﺸﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﺗﺎى اﻳﺸﺎن ﺑﺮ ﻳﻚ ﺻﻔﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، و ﻋﻠﺖ و ﺣﻜﻤﺘﺶ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻣﺤﺘﺎﺟﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﮫﺎ و ﺻﻔﺖ ھﺎ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﺑﺮاى ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ ﻛﻪ در ﻣﯿﺎن اﻳﺸﺎن ﺟﺎرى ﻣﻰ ﺷﻮد و در ﻣﯿﺎن ﺑﮫﺎﻳﻢ و ﻣﺮﻏﺎن اﻳﻨﮫﺎ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ، ﻧﻤﻰ ﺑﯿﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﮫﺖ ﻃﯿﻮر و وﺣﻮش ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ھﯿﭻ ﺿﺮر ﺑﻪ اﺣﻮال اﻳﺸﺎن ﻧﻤﻰ رﺳﺎﻧﺪ و اﮔﺮ دو ﺗﻮاءم از ﺑﻨﻰ آدم ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻛﺎر در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اى ﻛﻪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﺸﺎن ﺑﺎﻳﺪ داد ﺑﻪ دﻳﮕﺮى ﻣﻰ دھﻨﺪ و ﻳﻜﻰ را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎھﻰ ﻣﻮاﺧﺬه ﻛﻨﻨﺪ دﻳﮕﺮى را ﺑﻪ ﻋﻮض او ﻣﻮاﺧﺬه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .و ﮔﺎه اﺳﺖ   (59).ﻛﻪ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﺸﺎﺑﮫﺖ رﺧﻮت و اﻟﺒﺴﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺑﺎ دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ھﻢ ﻣﻰ رﺳﺪ ﭘﺲ ﻛﻰ ﻟﻄﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻗﺎﻳﻖ ﺣﻜﻤﺘﮫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﺧﺎﻃﺮى ﺧﻄﻮر ﻧﻜﺮده و ھﻤﮕﻰ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪى ﻛﻪ رﺣﻤﺘﺶ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ  .اﮔﺮ ﺑﯿﻨﻰ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺑﺮ دﻳﻮارى ﻛﺸﯿﺪه اﻧﺪ و ﻛﺴﻰ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻳﻦ ، ﺑﻰ ﻣﺼﻮرى و ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻢ رﺳﯿﺪه اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاھﻰ ﻧﻤﻮد، ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﻜﺎر ﻣﻰ ﻛﻨﻰ اﻳﻦ را در ﺻﻮرت ﺟﻤﺎدى ﻛﻪ ﺑﺮ دﻳﻮار ﻧﻘﺶ ﻛﺮده اﻧﺪ و اﻧﻜﺎر ﻧﻤﻰ ﻛﻨﻰ در آدﻣﻰ زﻧﺪه ﺳﺨﻨﮕﻮ. 

  • ۹۶/۰۸/۳۰
  • بهروز ملایری

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی